30+ soos!

30+ soos!

Vrijdagavond is altijd de soosavond in The Lighthouse. Vaak is de jeugd hier aanwezig en zo nu en dan komt er ook iemand langs die iets ouder is. Omdat dit altijd heel gezellig is en leuke, interessante gesprekken oplevert is het idee ontstaan om structureel een soosavond te organiseren die wat meer gericht is op mensen met een wat hogere leeftijd dan de jeugd (30+). Ongeveer eens in de twee maanden zal zo’n 30+ soos gehouden worden. De vrijdagavonden die tot nu toe bekend zijn hiervoor zijn:
6 oktober 2017;
24 november 2017;
26 januari 2018;
9 maart 2018;
20 april 2018;
1 juni 2018.
Zet deze dagen in uw agenda! Het lijkt ons hartstikke gezellig om jong en oud op deze manier wat vaker met elkaar in contact te brengen, en ook de 30+ers onderling. Bent u de leeftijd van 30 jaar al ruim gepasseerd? Mooi. Dat valt ook onder 30+ namelijk, dus ook u bent van harte welkom!